martes, 5 de junio de 2012

Aqueras montañas

Aqueras montañas
tan alteras son
no me dixan bier
os míos aimors
Aqueras montañas
cuán sa baixaran
e os míos aimors
apareixerán
Dezaga d'ixas boiras
los iré á escar
e crebando as mugas
con yo tornarán
Si canto, yo que canto,
no canto ta yo
canto ta mía amiga
que ye en ixos mons

1 comentario: